/

Du är här:

Publicerad: 23 jan 2019 |

Typ av artikel: Nyhet

Omfattande aktiviteter i Haparanda under militärövning

Foto: Försvarsmakten

I mars ska 10 000 soldater från Sverige, Norge, Finland, USA och Storbritannien delta i den gemensamma övningen Northern Wind.

- Många av de deltagande förbanden kommer till området kring Boden och Tornedalen i slutet av februari för förberedelser och vinterutbildning, men huvuddelen av övningen sker mellan den 18 och 27 mars, säger major Ben Påhlsson, övningsledare på I 19.

Påhlsson poängterade att cirka tio dagar innan och tio dagar efter övningen kommer det att vara omfattande aktiviteter som pågår i området, främst i Haparanda.

- Bland annat rör det sig om transporter till och från övningen samt förband som förbereder sig för övningen.

Gruppering i Haparanda

I Haparanda kommer 5 000 soldater att gruppera innan övningen börjar. Lejonparten utgörs av den norska Brigad nord som förstärks med en bataljon från amerikanska marinkåren och ett kompani från brittiska marinkåren.

- Material börjar anlända till Haparandaområdet med järnväg den 6 mars och hemtransporter beräknas pågå till den 8 april. Totalt beräknas ett 30-tal järnvägslaster med materiel anlända till Haparanda, sade Påhlsson.

Störningar och påverkan

Under övningen kommer soldater och fordon att trafikera vägar och röra sig i terrängen. Ökat buller från skjutningar och fordon samt störningar i trafiken kan förekomma. Alla deltagare i övningen följer de svenska trafikreglerna vid körning på vägar

- Vårt mål är att begränsa påverkan på trafiken så mycket som möjligt, men på de mindre vägarna i övningsområdet kan det under perioder bli besvärligt. En stridsvagn är trots allt 3,5 meter bred, avslutade Påhlsson.

Övningsområde

Övningsområdet sträcker sig från Gunnarsbyn till finska gränsen (se bild nedan). Den yttre röda markeringen visar hela övningsområdet. Den inre, svarta markeringen avgränsar den del av övningsområdet där striderna kommer att ske.

Grafik: Försvarsmakten

På webbplatsen forsvarsmakten.se/nw19 kommer Försvarsmakten att publicera information om planerade vägavstängningar.

Följ övningen på nätet

Information om övningen finns på forsvarsmakten.se/nw19. Där hittar du även svar på några av de vanligaste frågorna.

Bilder publiceras på facebook.com/exercisenorthernwind och på instagram.com/i19norrbottensregemente.

Senast uppdaterad: 05 mar 2019