/

Du är här:

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1 - 6 år. I Haparanda finns sju kommunala förskolor och en fristående förskola.

----------------------------------

Är du intresseras av att placera ditt barn i en avdelning där verksamheten bedrivs på finska och meänkieli?

Läs mer och skicka in din intresseanmälan

----------------------------------

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Våra verksamheter håller normalt öppet från klockan 06.30 till kl 18.30, men öppettiderna kan variera med utgångspunkt från barnens behov. Närsta förskola har kvälls- och helgöppet. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela områdesexpeditionen.

Vem har rätt till plats?

  • Barn som är bosatta i Sverige ska från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov.
  • Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.
  • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag.

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 14 apr 2020